+31 10 428 428 4

Fytosanitaire inspecties 

Erkende inspectielocatie

Odin Rotterdam (Hoogvliet) is aangewezen als erkende locatie voor importinspecties van verpakkingshout voor (natuur)steenproducten met herkomst China.

Uw zending (natuur)steenproducten* uit China kan niet in het vrije verkeer gebracht worden zonder fytosanitaire vrijgave. Odin beschikt over een erkende inspectielocatie en kan de vereiste formaliteiten jegens de NVWA voor u vervullen.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

* samengevat betreft het de volgende goederen:

GN code 2514 - leisteen • 2515 - marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen • 2516 - graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen • 6801 - stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen • 6802 - werken van steen, bewerkte steen, korrels, splinters (scherven) en poeder.